Gira Europea Extreme Pornograffitti Live! Barcelona, Bilbao y Madrid+

Gira Europea Extreme Pornograffitti Live! Barcelona, Bilbao y Madrid