Touto, nuevo vocalista de Galiryon+

Touto, nuevo vocalista de Galiryon